กฎ และ กติกา สโบเบ็ต ข้อตกลงและเงื่อนไขการเล่น แทงบอล sbobet

  • สมาชิกที่ต้องการร่วมสนุก กรุณาอ่านกฎ-กติกาของเว็บไซต์ที่ต้องการร่วมสนุก เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง โดยทีมงานจะถือว่า สมาชิกได้รับรู้ กฏ – กติกาของเวปนั้นๆโดยสมบูรณ์แล้ว
  • สำหรับท่านที่สมัครเป็นสมาชิกกับเรา sbo365.com ในการเล่นแต่ละเว็ปของท่าน ท่านต้องอ่านข้อตกลง และเงื่อนไขของแต่ และเว็ปนั้นๆ อย่างละเอียดพร้อมทั้งทำความเข้าใจ ก่อนจะทำการเล่น และ กรุณาอ่าน-ตรวจสอบการเล่นของท่านอย่างสม่ำเสมอ
  • เว็ปไซต์ของเราสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขต่าง ๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อนึ่งหากมีการเปลี่ยน แปลงใด ๆ จะมีการพิมพ์แจ้งบนเว็ปไซต์นั้น ๆ
  • ท่านที่เป็นสมาชิกจะต้องเก็บหมายเลขสมาชิกและรหัสผ่านของท่านไว้เป็นความลับ หากมีบุคคลอื่นใช้หมายเลข สมาชิกและรหัสผ่าน ของท่านในการเล่นเดิมพัน ทางเราจะถือว่าการเดิมพันนั้นเป็นการเล่นเดิมพันที่ถูกต้อง และ ท่านต้องรับผิดชอบในผลของการ เดิมพันนั้น (อย่าลืมเปลี่ยน password ทันทีหลังจากที่สมาชิกได้รับ password จากเรา)
  • ท่านสมาชิกสามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกได้ทันที หลังท่านได้เคลียร์ยอดเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากได้รับอนุมัติหรือการยืนยันจากเรา
  • หากเกิดความผิดพลาดในการโอน ไม่ว่าในกรณีใดก็ตามที่เป็นการโอนผิดบัญชี เข้าไปในบัญชีของสมาชิกไม่ว่ายอดการโอนนั้น จะขาดหรือเกินสมาชิกมีหน้าที่ต้องแจ้งให้เราทราบโดยทันที มิฉะนั้นทางเราขอสงวนสิทธิที่จะไม่คืนเงินมัดจำของท่านสมาชิก นั้น ๆ ตามเหตุผลที่เห็นสมควร
  • หากเกิดความผิดพลาดในการโอน ไม่ว่าในกรณีใดก็ตามที่เป็นการโอนผิดบัญชี เข้าไปในบัญชีของสมาชิกไม่ว่ายอดการโอนนั้น จะขาดหรือเกินสมาชิกมีหน้าที่ต้องแจ้งให้เราทราบโดยทันที มิฉะนั้นทางเราขอสงวนสิทธิที่จะไม่คืนเงินมัดจำของท่านสมาชิก นั้น ๆ ตามเหตุผลที่เห็นสมควร
  • ทางเรามีความประสงค์ที่จะรักษาความสัมพันธ์อันดีงามในทางธุรกิจกับสมาชิกทุกท่านอย่างไรก็ตาม เราขอสงวนสิทธิในการปิดบัญชี กับสมาชิกบางท่าน ที่ทำผิดข้อตกลงหรือไม่ว่าจะเป็นการปิดบัญชีสมาชิกที่เกิดจากเราหรือความต้องการของ สมาชิกก็ตามการวางเดิมพันที่วางไว้จะยังคงอยู่ และทางเราจะจ่ายเงินส่วนที่เหลือคืนให้ในบัญชีของท่านสมาชิก
  • กฎระเบียบต่าง ๆ ที่ถูกตีพิมพ์ขึ้นในwebที่ท่านใช้บริการไม่ว่าจะเป็นในขณะนี้หรืออนาคตจะถือฉบับที่เป็นภาษาอังกฤษเป็นหลัก ส่วนฉบับที่แปลเป็นภาษาอื่น ๆ นั้นทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกเท่านั้นหากใน กรณีที่มีความหมายคลุมเครือ ระหว่างฉบับที่เป็นภาษาอังกฤษ กับฉบับทีเป็นภาษาอื่น ๆ
  • หากมีข้อผิดพลาด การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด

ขอบคุณสำหรับ การปฏิบัติ ตามเงือนไข ของ sbo 365 ของเรา